Carry My

Privatlivspolitik

For at kunne levere vores ydelser og samtidig kunne give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside, kan der være vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.


Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Privatlivs politik

Denne hjemmeside er ejet og drevet af 

EKTA

Bymosevej 17

3200 Helsinge

Danmark

Mail: info@ektaliving.com

Telefon: +45 70 555 888


Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:


Mail: info@ektaliving.com

Telefon: +45 70 555 888

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med ”Hovedydelsen”.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med den definerede opgave, du beder os om.


Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

- Navn, adresse, telefon, e-mail, CVR nr.

- Kunde / leverandørforhold


Indsamling af dine personlige oplysninger sker når du handler i vores webshop, tilmelder dig vores nyhedsbrev, når du browser på sitet eller når du deltager i aktiviteter på vores hjemmeside.


Modtagere af nyhedsbrevet har afgivet deres samtykke digitalt eller fysisk ved f.eks. at tilmelde sig ved events. Nyhedsbreve kan til enhver tid frameldes ved at trykke "Unsubscribe" i den modtagne mail.


Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. For mere information -gå til vores Cookie Politik


Dine rettigheder i forhold til persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

- Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).

- Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

- Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

- Retten til at få dine personoplysninger slettet.

- Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

- Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.

- Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).


Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.


Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt venligst vores dataansvarlige signe@ektaliving.com/da/

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for EKTA ApS. Undtagelsen er i disse tilfælde:


Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for EKTA ApS, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.


Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.


Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for EKTA ApS, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

- Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

- Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.

- Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

- Holde EKTA ApS fri fra skade, vores kunder eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det  

  kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.


Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte EKTA ApS og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.


Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

- Sikkerhedsopdateringer på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

- Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

- Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.

- Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.

- Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger.

- Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke.

Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).